PTS innovationstävling är stängd

Ansökningstiden för PTS innovationstävling ”Kommunikation för alla” har gått ut . Tävlingen stängdes 2023-03-17 16:45. Nu granskas och utvärderas inkomna projektidéer. Vi räknar med att utse vinnare innan midsommar. Vill du hålla dig uppdaterad, prenumerera på PTS nyheter om tävlingen (välj kategori PTS innovationstävling), prenumerera.