Ansökan till PTS innovationstävling - Kommunikation för alla

När du ansöker till innovationstävlingen behöver vi information om dig som sökande och din tävlingsidé. Ansökan ska vara inskickad senast den 17:e mars 2023, klockan 15:00. Har du frågor, kontakta oss på innovation@pts.se. Välkommen med din ansökan!

* = obligatoriskt


Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse

Information om sökande


Ja Nej

Ta med allt stöd av mindre betydelse (se bilaga 3) som ni har fått under de senaste tre åren räknat från ansökningsdatum. Ange totalt belopp i euro.

Ja Nej

Information om projektet


Kortfattad beskrivning av projektet (max 400 tecken). Obs! Beskrivningen ska kunna användas i extern kommunikation, till exempel i nyheter och på PTS webbplats.

Dokument att bifoga ansökan


Ansökningsdokument

Projektplan

Skiss/bild 1

Skiss/bild 2

Steg 1 av 3 - Aktuellt steg - Lämnande av uppgifter

Förhandsgranskning
Bekräftelse